Trợ giá 7 giống cây trồng ở xã khó khăn
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Tư, 21/06/2017 (GMT+7)
Với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng, Lâm Đồng trợ giá 7 giống cây trồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn trên địa bàn sản xuất trong năm 2017. 
 
Theo đó, trợ giá 5.000 đồng - 15.000 đồng/kg đối với 2 giống cây lúa (760 tấn) và cây bắp lai (75 tấn), định mức không quá 2 ha/hộ. 
 
Tiếp theo, 3 giống cây dâu tằm, cà phê, cây ăn quả trợ giá lần lượt 30 ha, 390 ha và 580 ha, kinh phí tương ứng hơn 300 triệu đồng, 1 tỷ đồng và 2 tỷ đồng, định mức 0,5 - 0,7 ha/hộ. 
 
2 giống cây còn lại gồm mắc ca ghép (70 ha, không quá 0,5 ha/hộ) và điều ghép cao sản (200 ha, không quá 1 ha/hộ), được trợ giá từ 1,8 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/ha.
 
Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn phân bổ hơn 5,7 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc giá trị nông cụ, vật tư sản xuất ở xã khó khăn cho hộ nghèo, định mức từ 80.000 - 100.000 đồng/người/năm. 
 
VŨ VĂN 
,
.