Di Linh: Thu ngân sách đạt 51% kế hoạch
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Di Linh được trên 110 tỷ đồng, đạt trên 51% kế hoạch cả năm. Trong đó, số thu do Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng quản lý thực hiện  50 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch; số thu do huyện quản lý thực hiện  hơn 60 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch cả năm. So với những năm gần đây, số thu ngân sách thời gian qua của huyện Di Linh đạt tỷ lệ cao hơn.
 
Riêng số thu ngân sách do huyện quản lý, thuế và phí thu được gần 40 tỷ đồng, đạt trên 54%; thu từ cấp, thuê đất được 16,65 tỷ đồng, đạt 45%; thu bằng biện pháp tài chính 5,65 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch cả năm. Đối với nguồn thu ngân sách, nguồn thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng cao nhất.
 
XUÂN LONG 
,
.