Đức Trọng quyết tâm về đích nông thôn mới 2018
Cập nhật lúc 09:34, Thứ Ba, 18/07/2017 (GMT+7)
Lộ trình đặt ra trong năm 2017, Đức Trọng sẽ về đích huyện nông thôn mới (NTM), trở thành huyện thứ hai của Lâm Đồng - sau Đơn Dương - hoàn thành chương trình này. Tuy nhiên, từ điều chỉnh một số tiêu chí của Chính phủ dẫn đến tiến độ thực hiện của địa phương chậm hơn so với dự kiến, nhưng Đức Trọng sẽ quyết tâm cao để về đích NTM vào năm 2018. 
 
Tính đến thời điểm cuối năm 2016, huyện Đức Trọng có 12 xã được UBND tỉnh công nhận đạt NTM. Ban chỉ đạo huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình thực tế, vừa nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn vừa tháo gỡ khó khăn, ưu tiên đầu tư cho các xã còn đạt các tiêu chí thấp.  
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (thứ ba, phải qua) thăm trang trại rau công nghệ cao Phong Thúy (Đức Trọng). Ảnh: V.Báu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (thứ ba, phải qua) thăm trang trại rau công nghệ cao Phong Thúy
(Đức Trọng). Ảnh: V.Báu
Tạo chuyển biến xã đạt tiêu chí thấp
 
Xác định công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình, Ban chỉ đạo NTM huyện đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đưa ra các quyết sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Song song với việc tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, huyện đã chú trọng đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho bà con nhân dân. Đến nay, UBND huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân 14/14 xã xây dựng nông thôn mới. Nội dung của đề án tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên các đối tượng rau, hoa, cà phê và chăn nuôi... Với nguồn vốn sự nghiệp NTM hỗ trợ phát triển sản xuất trong năm 2016 là 2,4 tỷ đồng chủ yếu thực hiện hỗ trợ tưới phun mưa tự động, xây dựng nhà lưới, kính công nghệ cao...
 
Cốt lõi của xây dựng NTM là hướng đến nâng cao mức sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân, nên thời gian qua huyện đã luôn chú trọng xem người dân muốn gì, cần gì. Đơn cử như xã Đa Quyn đến nay mới chỉ đạt 12 tiêu chí, chỉ còn hơn 1 năm nữa để hoàn thành mục tiêu xã NTM 2018 không tránh khỏi những khó khăn. Bí thư Đảng ủy xã Đa Quyn, ông Hồ Đăng Thành cho biết, việc triển khai xây dựng NTM tại xã gặp nhiều khó khăn bởi là địa phương vùng sâu, vùng xa có đường giao thông không thuận lợi, dân cư sống không tập trung, tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu. Để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại xã, ngoài việc tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, hoàn thành các tiêu chí mà địa phương có thể thực hiện được thì huyện cần phân bổ vốn để đầu tư xây dựng cơ bản, lồng ghép triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt nâng cao thu nhập cho bà con. 
 
Nhằm tạo chuyển biến ngoài tự nội lực của từng địa phương, chỉ riêng huyện cũng đã huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM mới với hơn 603,7 tỷ đồng để xây dựng cơ bản. Trong đó vốn trực tiếp thực hiện chương trình hơn 28,9 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình hơn 49,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 51 tỷ đồng, vốn tín dụng 500 tỷ đồng... Từ các nguồn vốn này, nhiều chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới tại các địa phương.
 
Xây dựng lộ trình hợp lý 
 
Nhìn toàn cục, chặng đường xây dựng huyện NTM của Đức Trọng có nhiều điều kiện thuận lợi. 
 
Ông Phạm Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng cho biết, quan điểm thực hiện của huyện là phải lấy mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí NTM làm trung tâm. Trên cơ sở đó, lồng ghép vốn các chương trình, dự án khác có cùng mục tiêu, nội dung đầu tư vào dự án của chương trình NTM. Việc lồng ghép phải rõ ràng, kiểm soát danh mục từ khâu lập, phân bổ và giao dự toán kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; phải được thực hiện cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên đối với từng công trình, từng tiêu chí và ưu tiên đầu tư cho 2 xã Tà Năng và Đa Quyn hoàn thành Chương trình xây dựng NTM. 
 
Đối với Tà Năng đăng ký đạt chuẩn NTM vào năm 2017 cần phải tăng cường chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả, trên cơ sở đó phân bổ vốn đầu tư hợp lý để xã hoàn thành các tiêu chí đạt chưa bền vững như: giao thông, nhà ở dân cư, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất... Đối với xã Đa Quyn, năm 2017 tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt được, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cuối năm 2017 hoàn thành 18/19 tiêu chí, đảm bảo trong năm 2018 đủ điều kiện được công nhận xã NTM. Tiếp tục xây dựng thị trấn Liên Nghĩa phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018.
 
Đối với 12 xã đạt chuẩn NTM trên cơ sở rà soát mức độ hoàn thành các tiêu chí, từ đó xây dựng kế hoạch để tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa bền vững, nhất là tiêu chí về môi trường, y tế, hộ nghèo, nhà ở dân cư, giao thông, trường học, hệ thống chính trị  và hình thức tổ chức sản xuất... đảm bảo sao cho bền vững. 
 
Ông Phạm Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng cho biết thêm, những việc chưa làm được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện sẽ làm việc với các ban ngành, địa phương, xem vướng chỗ nào, tháo gỡ ngay chỗ ấy, mục tiêu là tạo điều kiện thông thoáng cho các địa phương để góp phần cùng với huyện sớm đưa Đức Trọng hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM muộn nhất vào năm 2018.
 
HOÀNG YÊN
,
.