Triển khai 65 đề án khuyến công
Cập nhật lúc 09:14, Thứ Hai, 31/07/2017 (GMT+7)
Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công Thương đã phê duyệt giao cho Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện 65 đề án, với tổng kinh phí là 10,25 tỷ đồng.
 
Cụ thể, kinh phí khuyến công địa phương: 8,85 tỷ đồng, đến nay đã phân bổ kinh phí 8,51 tỷ đồng; kinh phí chưa phân bổ 340 triệu đồng và nguồn kinh phí khuyến công quốc gia là 1,4 tỷ đồng. 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã tổ chức thẩm định và triển khai thực hiện 46 đề án, gồm 33 đề án không thu hồi và 13 đề án có thu hồi, kinh phí ước thực hiện giải ngân và tạm ứng 5,065 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch. Riêng nguồn khuyến công quốc gia đã triển khai thực hiện 6 đề án, với số kinh phí 1,2 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Qua công tác khuyến công đã giúp các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hoạt động sản xuất, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
 
Song An
,
.