141 xã, phường, thị trấn xếp loại tốt bình quân về chất lượng tín dụng
Cập nhật lúc 09:30, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã rà soát, sắp xếp lại lịch và thời gian giao dịch tất cả các phiên giao dịch xã; chỉnh sửa 100% các biển, bảng công khai và thùng thư góp ý tại Điểm giao dịch xã. Tổ chức bình quân 1,14 lượt/Điểm giao dịch xã/tháng; tỷ lệ giao dịch phát sinh tại Điểm giao dịch xã trong 6 tháng đầu năm 2017 chiếm 97,2% các nghiệp vụ phát sinh của chi nhánh (tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2016). 
 
Từ tháng 1/2017, chi nhánh đã lắp đặt thiết bị kết nối với camera tại Điểm giao dịch để thực hiện giám sát trực tuyến hoạt động giao dịch tại Điểm giao dịch xã. Trong 6 tháng có 771 món tiền gửi tiết kiệm của dân cư phát sinh tại Điểm giao dịch xã ngoài tiền gửi của tổ viên gửi qua Tổ TK&VV, với số dư đến 30/6 là 12.945 triệu đồng, tăng 6.221 triệu đồng so với đầu năm.
 
Qua xếp loại chất lượng tín dụng, xếp loại tốt bình quân có 141 xã, chiếm 95,9%; 5 xã xếp loại khá bình quân, chiếm 3,4%; 1 xã xếp loại trung bình bình quân, chiếm 0,7%; không có xã xếp loại yếu kém. Tỷ lệ Tổ TK&VV xếp loại tốt bình quân hàng tháng chiếm 90% trên tổng số Tổ TK&VV.
 
PHẠM LÊ
,
.