3 địa phương có số thu NSNN đạt từ 80% dự toán trở lên
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Sáu, 04/08/2017 (GMT+7)
Đó là Đà Lạt (80%), Lâm Hà (88%) và Đạ Huoai (93%) đạt dự toán thu NSNN tốt sau 7 tháng của năm 2017; các khoản thu do ngành thuế quản lý cũng rất tốt, tương ứng là 81% (Đà Lạt), 75% (Lâm Hà) và 95% (Đạ Huoai). Các địa phương khác cũng có số thu NSNN từ 60% trở lên. Nhưng có 3 huyện là Cát Tiên, Đạ Tẻh và Bảo Lâm số thu NSNN chưa đạt đến 60%.
 
Tính chung 7 tháng qua, tổng thu NSNN toàn tỉnh đạt 3.672 tỷ đồng, bằng 63% dự toán và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu do ngành thuế quản lý đạt trên 3.317 tỷ đồng, bằng 65% dự toán và tăng 38% so với cùng kỳ. Còn nhiều khoản thu thành phần chưa đạt 50% dự toán, như: tài chính thu (48%), bán nhà (49%), phí và lệ phí (48%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (26%).
 
PHẠM LÊ
,
.