55 ngày cấp phép thăm dò khoáng sản
Cập nhật lúc 17:23, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)
Công bố mới đây cho biết, thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng về cấp giấy phép thăm dò khoáng sản được giải quyết trong vòng 55 ngày đối với tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác.  
 
Theo đó, có 5 bước giải quyết hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trên địa bàn Lâm Đồng cho tổ chức, cá nhân. Bước một, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 1 cửa tại Trung tâm Hành chính tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Các bước 2, 3, 4, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; tiến hành thẩm định và lấy ý kiến các cơ quan liên quan; trình hồ sơ lên UBND tỉnh quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép, nêu rõ lý do bằng văn bản. Bước 5, trả kết quả giải quyết tại bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Vũ Văn
,
.