Bảo vệ môi trường trang trại 1.200 heo nái sinh sản
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)
Dự án trang trại chăn nuôi 1.200 heo nái sinh sản tại Thôn 4, xã Madaguôi, huyện Đạ Huoai vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với 8 yêu cầu. 
 
Trang trại tọa lạc trên tổng diện tích gần 5,7 ha, mỗi năm xuất chuồng 28.800 con heo con; đồng thời, duy trì đàn heo hậu bị và heo nọc 60 con. 
 
Để bảo vệ môi trường chăn nuôi, trang trại cam kết thực hiện 4 yêu cầu đầu tiên là: giảm thiểu tối đa xói mòn đất trong xây dựng; chất lượng đất, nước, không khí theo tiêu chuẩn; không sử dụng hóa chất và các loại máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu cấm sử dụng; xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường. 
 
Và 4 yêu cầu còn lại gồm: thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn theo quy định; phối hợp chính quyền địa phương xử lý dịch bệnh; đảm bảo khoảng cách an toàn từ trang trại đến khu dân cư; hàng năm báo cáo diễn biến chất lượng môi trường.
 
VŨ VĂN
,
.