Cần hơn 3.200 tỷ đồng phát triển nông nghiệp hiện đại
Cập nhật lúc 09:22, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)
Huyện Lâm Hà vừa lên dự toán hơn 3.200 tỷ đồng phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững đến năm 2020. Trong đó, chiếm gần 29% vốn đầu tư từ ngân sách, hơn 41% vốn của nhân dân và các thành phần kinh tế, còn lại gần 30% vốn tín dụng. 
 
Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của huyện Lâm Hà quy hoạch gần 61.000 ha gồm: đất trồng cây lâu năm (56.000 ha); đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác (gần 5.000 ha). 
 
Những cây trồng chính ở huyện Lâm Hà được đầu tư thâm canh theo quy hoạch như: ổn định 40.000 ha diện tích cà phê, năng suất bình quân đạt 3 - 3,3 tấn/ha; diện tích chè 380 ha (có 300 ha chè chất lượng cao), năng suất 13 - 15 tấn/ha; phát triển 1.700 ha cây dâu giống mới, sản lượng kén đạt 3.300 tấn/năm; diện tích rau 1.650 ha (170 ha rau công nghệ cao), sản lượng hơn 31.350 tấn; diện tích hoa 130 ha, đạt 445 triệu cành/năm, lợi nhuận đạt 40 - 50% doanh thu…
 
VŨ VĂN 
,
.