Đà Lạt đầu tư công gần 420 tỷ đồng
Cập nhật lúc 17:24, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016- 2020 trên địa bàn thành phố Đà Lạt vừa được thông qua với tổng nguồn vồn gần 420 tỷ đồng, gồm các nguồn vốn ngân sách tập trung (gần 183 tỷ đồng), hỗ trợ đô thị loại I (225 tỷ đồng), xây dựng cơ bản huyện, xã (12 tỷ đồng).  
 
Trong đó, 90% nguồn vốn bố trí trực tiếp cho các công trình; tỷ lệ 10% bố trí nguồn vốn dự phòng. Cụ thể, đã phân bổ cho kế hoạch đầu tư công năm 2016 (gần 85,4 tỷ đồng) và năm 2017 (gần 78,2 tỷ đồng); còn lại phân bổ giai đoạn năm 2018 - 2020 (gần 256,2 tỷ đồng).
 
Thứ tự ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công ở Đà Lạt là: thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2015; các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong và sau giai đoạn năm 2016-2020; cuối cùng những dự án khởi công mới, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn.
 
MẠC KHẢI  
,
.