Đạ Tẻh xây dựng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 2.000 ha
Cập nhật lúc 16:23, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND huyện Đạ Tẻh vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng, hình thành vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 -2020 với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng, quy mô vùng là 2.000 ha bao gồm diện tích sản xuất lúa ở xã An Nhơn 500 ha, Thị trấn Đạ Tẻh và vùng phụ cận 1.500 ha. 
 
Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến hết năm 2017 đạt tiêu chí vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao đối với 700 ha sản xuất lúa VietGAP tại xã An Nhơn, Thị trấn Đạ Tẻh. Đến cuối năm 2020 đạt tiêu chí vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao đối với 2.000 ha trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Tăng năng suất tối thiểu 20% so với năm 2016, giá trị sản xuất trên đơn vị sản xuất cao hơn 30% so với bình quân chung toàn huyện.
 
Từ năm 2021 -2025, huyện tiếp tục duy trì và mở rộng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao lên 2.300 ha.
 
Trước mắt, năm 2017 xây dựng hoàn chỉnh vùng sản xuất nhân giống Nếp Quýt đặc sản của HTX Quyết Tâm quy mô 10 ha và hỗ trợ hoạt động HTX này hình thành chuỗi liên kết sản xuất để tạo ra vùng nguyên liệu lúa gạo đồng nhất về chất lượng, tiến tới sản xuất theo hợp đồng.
 
AN NHIÊN
,
.