Đạ Tẻh xây dựng vùng sản xuất lúa VietGAP 2.000 ha
Cập nhật lúc 16:59, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)
UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, địa phương vừa ban hành Quyết định số 883/QĐ - UBND ngày 4/7/2017 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, hình thành vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn.
 
Từ đó, huyện Đạ Tẻh đặt ra mục tiêu đến hết năm 2017 đạt tiêu chí vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao theo hướng VietGAP với quy mô 700 ha; đến năm 2020, toàn huyện sẽ đạt vùng sản xuất lúa theo hướng VietGAP với quy mô 2.000 ha. Qua đó, đưa năng suất lúa tăng hơn 30%/ha so với bình quân chung của huyện ở thời điểm hiện tại. 
 
Để xây dựng vùng sản xuất lúa 2.000 ha theo hướng VietGAP, huyện Đạ Tẻh dự kiến kinh phí đầu tư là 64,920 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ là 8,920 tỷ đồng; ngân sách huyện là 5,340 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 26 tỷ đồng; vốn do nhân dân, doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) đóng góp là 24,660 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, huyện Đạ Tẻh sẽ đầu tư vùng chuyên canh lúa giống Nếp Quýt với quy mô 10 ha, mức hỗ trợ 50% lúa giống cho người dân. Cùng với đó, huyện sẽ hỗ trợ 30% kinh phí mua 2 bộ thiết bị phát tia laze; hỗ trợ 50% kinh phí để người dân mua 300 máy phun phân tự động và 400 công cụ sạ hàng; hỗ trợ 30% kinh phí mua 2 máy gặt đập liên hợp công nghệ tiên tiến; hỗ trợ 30% kinh phí mua 200 tấn phân bón, chế phẩm sinh học; hỗ trợ doanh nghiệp 40% chi phí mua trang thiết bị, dây chuyền sản xuất để xây dựng nhà máy sấy và xay xát lúa gạo. Ngoài ra, huyện Đạ Tẻh sẽ đầu tư 100% kinh phí xây 10 km đường nội đồng và 15 km hệ thống mương cấp thoát nước tại vùng sản xuất lúa VietGAP.
 
Cùng với đó, địa phương đã, đang và sẽ mở 50 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao cho 2.000 hộ dân; đồng thời, tổ chức đào tạo cán bộ quản lý HTX và tổ hợp tác sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao cho 40 người.          
 
K.PHÚC
,
.