Di Linh bàn chuyên đề đẩy mạnh sản suất nông nghiệp
Cập nhật lúc 09:07, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)
UBND huyện Di Linh vừa mở Hội nghị chuyên đề bàn phương án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Nông dân, cán bộ khuyến nông các xã, thị trấn trong toàn huyện đã về dự.
 
UBND huyện Di Linh trao Giấy khen cho 12 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu năm 2017
UBND huyện Di Linh trao Giấy khen cho 12 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu năm 2017
Tại Hội nghị lần này, UBND huyện Di Linh đã đánh giá, kiểm điểm tình hình tổ chức sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. 
 
Xác định thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Di Linh tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp và các ngành liên quan cùng các xã, thị trấn tập trung triển khai công tác tuyên truyền, vận động; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh việc tổ chức sản xuất nông nghiệp. Trong đó, huyện tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình tái canh cà phê, chuyển đổi giống bằng các giống mới năng suất cao; công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất cung cấp cây giống; triển khai các đề án phát triển chăn nuôi bò sữa và bò thịt; xây dựng và nhân rộng các mô hình tái canh cà phê, sầu riêng, bơ, mắc ca, hoa, hồ tiêu, bắp lai…; triển khai các mô hình chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản, dê, heo rừng lai… Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có bước phát triển đáng kể. 
 
Hội nghị cũng đã đánh giá những hạn chế, tồn tại và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng trồng đa cây và nuôi đa con. Trong đó, huyện chú trọng đến Chương trình tái canh cà phê và thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa và bò thịt.
 
Tại Hội nghị, chủ một số trang trại và mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đã phát biểu, trao đổi kinh nghiệm trồng trọt và chăn nuôi. Đây cũng là những mô hình tiêu biểu để huyện tiếp tục tổ chức nhân rộng. 
 
Dịp này, UBND huyện Di Linh trao giấy khen 12 nông dân, chủ trang trại sản xuất nông nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2017. 
 
B.TRƯỞNG 
,
.