Đôn đốc thực hiện nghiêm việc niêm yết thị trường chứng khoán
Cập nhật lúc 16:18, Thứ Năm, 31/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần (CP) phải thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán đúng thời gian quy định.
 
Trước đó, xét văn bản báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán tại các công ty CP có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng còn chậm so với yêu cầu. Về việc này, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty CP: Du lịch Lâm Đồng, Dịch vụ đô thị Đà Lạt, Công trình đô thị Bảo Lộc, Quản lý và Xây dựng đường bộ II Lâm Đồng phối hợp, đôn đốc doanh nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về sự chậm trễ trong việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định nêu trên.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn và đôn đốc Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty CP khẩn trương hoàn tất việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán trước ngày 30/9/2017. Trường hợp quá thời hạn theo quy định mà các doanh nghiệp không thực hiện, Sở Tài chính tổng họp báo cáo và đề xuất tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần theo quy định.
 
C.THÀNH
,
.