Đức Trọng: Thu hồi 20 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Sáu, 04/08/2017 (GMT+7)
Văn phòng UBND huyện Đức Trọng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã cấp 783 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ, các doanh nghiệp kinh doanh. Trong đó, cấp mới 553 giấy chứng nhận, cấp đổi 230 giấy chứng nhận và thu hồi 20 giấy chứng nhận do vi phạm. 
 
Cùng với việc cấp giấy đăng ký kinh doanh, 7 tháng qua, UBND huyện Đức Trọng đã tiến hành thẩm định 13 dự án đầu tư; trong đó, có 5 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và chấm dứt 1 dự án đầu tư do không đủ năng lực đầu tư. 
 
Với việc tăng cường công tác cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và thẩm định dự án đầu tư, huyện Đức Trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ, các doanh nghiệp kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong và ngoài huyện, nhằm thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện.
 
Hoàng Kiến Giang
,
.