Đức Trọng: Thu ngân sách 7 tháng đầu năm tăng 68% so với cùng kỳ 2016
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)
Chi cục Thuế Đức Trọng cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 7 tháng đầu năm 2017 được 397,7 tỷ đồng, đạt 64% so với dự toán giao và tăng  68% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, thu ngân sách do tỉnh quản lý 203 tỷ đồng, đạt 70% dự toán giao, tăng 125% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách do huyện quản lý 197,7 tỷ đồng, đạt 59% dự toán giao, gồm: thu thuế và phí 123,7 tỷ đồng, đạt 68% dự toán giao, thu tiền cấp đất, thuê đất, bán nhà sở hữu nhà nước 60,5 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán giao; thu bằng biện pháp tài chính 8,4 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán giao.
 
Với kết quả trên, Chi cục Thuế Đức Trọng tiến tới việc  kết thúc năm 2017, huyện Đức Trọng sẽ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán giao.
 
Hoàng Vương Mỹ
,
.