Hơn 98 ngàn hộ gia đình chính sách được vay vốn
Cập nhật lúc 09:07, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)
Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2017 của NHCSXH đạt 495.676 triệu đồng, với 20.262 lượt khách hàng; trong đó, cho vay hộ nghèo đạt 92.497 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo đạt 112.648 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 70.771 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 71.671 triệu đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 20.340 triệu đồng. 
 
Doanh số thu nợ đạt 362.861 triệu đồng, tăng 20.115 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng dư nợ đến 30/6/2017 là 2.758.926 triệu đồng/98.081 hộ vay/2.592 tổ TK&VV, tăng 132.406 triệu đồng (+5,04%) so với đầu năm, đạt 99,1% kế hoạch, trong đó: dư nợ đầu tư tại các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn là 547.320 triệu đồng/17.862 hộ; dư nợ đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số là 784.172 triệu đồng/29.646 hộ.
 
PHẠM LÊ
,
.