Lạc Dương giải ngân 63% vốn xây dựng cơ bản
Cập nhật lúc 09:03, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)
Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7/2017, huyện Lạc Dương đã giải ngân 63% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản; trong đó, giải ngân công trình chuyển tiếp đạt 69%, công trình khởi công mới đạt 60%. 
 
Được biết, tính đến tháng 7/2017, huyện Lạc Dương được phân bổ gần 156 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm 34 công trình chuyển tiếp (hơn 107 tỷ đồng) và 46 công trình khởi công mới (gần 49 tỷ đồng).
 
Chính quyền huyện Lạc Dương đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; kịp thời giải ngân nguồn vốn ngân sách từ Trung ương, tỉnh và vốn sự nghiệp để sửa chữa các công trình của ngành giáo dục…
 
MẠC KHẢI
,
.