Ngân hàng chính sách xã hội Đức Trọng: Thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách
Cập nhật lúc 09:34, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đức Trọng, những tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Cụ thể, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội tính đến cuối tháng 6/2017 đạt 277.393 triệu đồng/293 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 10.953 triệu đồng so với đầu năm. Đến cuối tháng 6 vừa qua, số dư tiền tiết kiệm là 21.130 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 6/2017, có 262 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 89%; 30 tổ khá, chiếm tỷ lệ 10% và 1 tổ trung bình, chiếm tỷ lệ 1%.
 
Ngoài ra, NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách. Vốn tín dụng được cho vay đúng đối tượng, ưu tiên đầu tư cho vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã xây dựng nông thôn mới.
 
Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi mới được phân bổ đầu năm, cùng các nguồn vốn ngân sách khác đã góp phần giúp 147 hộ nghèo, 252 hộ cận nghèo, 170 hộ mới thoát nghèo vay vốn, giải quyết việc làm cho 59 lao động. Đồng thời, tạo điều kiện cho trên 539 lượt sinh viên vay trang trải học tập; 751 hộ tại vùng nông thôn xây nhà vệ sinh và công trình nước sạch; 569 hộ ở vùng khó khăn vay vốn sản xuất và 5 hộ vay vốn hoạt động thương mại tại vùng khó khăn…
 
T.VŨ
,
.