ÔNG TRẦN ĐÌNH SĨ - PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN DI LINH:
Tập trung giải quyết mất cân đối trong sản xuất nông nghiệp
Cập nhật lúc 09:30, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Phóng viên Báo Lâm Đồng vừa có dịp trao đổi với ông Trần Đình Sĩ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Di Linh. Ông cho biết: “Huyện Di Linh đang tập trung mọi cố gắng, nỗ lực để giải quyết những mất cân đối trong sản xuất nông nghiệp”. 
 
PV: Thưa ông! Như chúng ta đã biết, tiềm năng và thế mạnh của Di Linh là nông nghiệp. Trong nhiều năm vừa qua, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo và đã tạo được bước phát triển khá mạnh mẽ về sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, bước phát triển đó còn thiếu tính bền vững, vì mất cân đối giữa trồng trọt và chăn nuôi. Ngành chăn nuôi không theo kịp với ngành trồng trọt. Mặt khác, trong ngành trồng trọt, cây cà phê phát triển mạnh, còn các loại cây trồng khác cũng chỉ mới bắt đầu. Ông suy nghĩ gì về điều này? 
 
Ông Trần Đình Sĩ: Đúng vậy! Trong những năm gần đây, Huyện ủy và UBND huyện cùng với sự nỗ lực vươn lên không ngừng của nhân dân trên toàn huyện, bức tranh về thành tựu sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt được là hết sức đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đều tăng. Riêng năm 2016, toàn ngành nông nghiệp tăng 6,5%; sản lượng cà phê đạt trên 120 ngàn tấn. Tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm.
 
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn những tồn tại, chưa thật bền vững. Cơ cấu về trồng trọt và chăn nuôi còn bất hợp lý. Tỷ trọng ngành trồng trọt chiếm tới 87,2%, trong khi đó ngành chăn nuôi đạt rất thấp. Thực trạng chăn nuôi trong những năm qua chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún, tự phát. Mặt khác, trong trồng trọt thì cây cà phê là cây trồng chủ lực so với các cây trồng khác, chiếm diện tích 41.687 ha (82,4%). 
 
PV: Chúng tôi được biết là, trong những năm gần đây, UBND huyện Di Linh đã và đang tập trung triển khai Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Sản xuất nông nghiệp bền vững”. Kết quả bước đầu thế nào, thưa ông?
 
Ông Trần Đình Sĩ: Để giải quyết những tồn tại, bất hợp lý về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng tỷ trọng chăn nuôi và đa dạng hóa cơ cấu cây trồng. Đặc biệt là Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về “Tiếp tục phát triển nông nghiệp chất lượng cao và bền vững trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”.
 
Sau khi có Nghị quyết 03, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng kể: Tổng diện tích cà phê toàn huyện hiện nay là 41.687 ha; trong đó, đã tái canh, ghép cải tạo bằng các giống cao sản là 19.322 ha, đạt 46% tổng diện tích. Các loại cây trồng khác đã trồng (chủ yếu là trồng xen) được 1.308 ha bơ ghép, 1.363 ha sầu riêng, 725 ha hồ tiêu, 546 ha mắc ca…
 
Về chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò thịt, bò sữa đã có sự phát triển nhanh chóng. Nếu như đầu năm 2016, toàn huyện chỉ có 3.000 con bò thịt và 120 con bò sữa thì đến tháng 6/2017, tổng đàn tăng lên 5.816 con bò thịt và 238 con bò sữa. Bên cạnh đó, mặc dù thời gian qua giá heo có giảm thấp, nhưng tổng đàn heo của huyện vẫn tiếp tục được duy trì. Đàn gia cầm, dê thương phẩm tiếp tục tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, huyện cũng đã chú trọng đầu tư phát triển về giao thông, thủy lợi để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và nông thôn, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. 
 
PV: Để giải quyết sự mất cân đối giữa trồng trọt và chăn nuôi, một trong những giải pháp quan trọng là UBND huyện đã ban hành Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản và Đề án phát triển bò sữa giai đoạn 2016 - 2020. Ông có thể khái quát 2 đề án này? 
 
Ông Trần Đình Sĩ: Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa được xem là những giải pháp có tính “đột phá” để huyện Di Linh phát triển mạnh chăn nuôi trong thời gian đến.
 
Với Đề án phát triển bò sữa, mục tiêu đến năm 2020, huyện Di Linh sẽ phát triển lên 2.000 con; trong đó, có 50% khai thác sữa và sản lượng sữa đến năm 2020 đạt 5.352 tấn. Với bò thịt, mục tiêu của Đề án là nâng cao tầm vóc đàn bò địa phương thông qua giải pháp cải tạo đàn bò cái nền có tầm vóc, trọng lượng đáp ứng các yêu cầu để lai tạo với các giống bò có tính năng sản xuất, phẩm chất tốt như: Brahman, Red Angus, Droughmaster, BBB... Để đáp ứng yêu cầu triển khai các đề án, huyện chú trọng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, lực lượng cán bộ thú y; tăng cường quản lý, theo dõi, cung cấp dịch vụ thú y; đồng thời, tập trung triển khai các nhóm giải pháp về tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, cơ chế, chính sách và tiêu thụ sản phẩm. 
 
PV: Kết quả bước đầu sau 2 năm triển khai thực hiện 2 đề án nói trên?
 
Ông Trần Đình Sĩ: Đàn bò thịt toàn huyện đến thời điểm hiện nay đã có 5.816 con, tăng 93% và đàn bò sữa hiện có 238 con, tăng 118 con (tăng 98%) so với đầu năm 2016. Các xã có tốc độ phát triển nhanh là Gia Hiệp, Tam Bố, Hòa Bắc, Gung Ré, Sơn Điền và thị trấn Di Linh. Toàn huyện đã có 46 mô hình chăn nuôi bò thịt, 14 mô hình chăn nuôi bò sữa. Điển hình là mô hình nuôi bò Úc của ông Nguyễn Đức Thiện với quy mô 60 con, thu nhập 2,4 tỷ đồng/năm; ông Bùi Văn Trung nuôi 40 con, thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, trong huyện còn có 8 mô hình nuôi từ 30 - 35 con; 10 mô hình nuôi từ 20 - 25 con. Xã Đinh Lạc đã thành lập 1 tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa với 12 thành viên tham gia. Tổ hợp tác hiện có 138 bò sữa; trong đó, có 80 con bò đang khai thác sữa, 58 bò cái hậu bị, sản lượng sữa hàng ngày trên 1.400 kg.
 
Từ nguồn đầu tư phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện đã hỗ trợ trên 2 tỷ đồng giúp 161 hộ nông dân mua 161 con bò; trong đó, có 147 bò cái giống, 6 bò đực giống, 8 bò sữa.
 
Cây cà phê sau khi đã ghép giống mới. Ảnh: X.Long
Cây cà phê sau khi đã ghép giống mới. Ảnh: X.Long
PV: Vừa qua, Công ty Vinamilk đã khởi công xây dựng Trạm thu mua sữa bò tại xã Đinh Lạc, nông dân ở Di Linh rất vui mừng, vì đây là điều kiện thuận lợi để giải quyết “đầu ra”, giúp bà con tăng nhanh đàn bò sữa. Tuy nhiên, trong dư luận còn có 2 điều băn khoăn: Một là, tiến độ thi công xây dựng Trạm thu mua còn chậm. Hai là, liệu khi đi vào hoạt động, Di Linh có đủ lượng sữa tối thiểu để cung cấp hàng ngày cho Trạm thu mua không?
 
Ông Trần Đình Sĩ: Ngay từ năm 2015, khi Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa được triển khai, vấn đề “đầu ra” cho sản phẩm, huyện cũng đã tính toán. Trong suốt quá trình đó, huyện đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vinamilk khảo sát, tìm kiếm quỹ đất, tạo mặt bằng để xây dựng Trạm thu mua sữa; đồng thời, làm việc với lãnh đạo Công ty Vinamilk thống nhất vị trí, địa điểm và diện tích quy hoạch để sớm thành lập Trạm thu mua sữa.
 
Ngày 19/5/2017, Công ty Vinamilk chính thức khởi công xây dựng Trạm thu mua sữa tại xã Đinh Lạc. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tốc độ, cố gắng sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục vào cuối năm 2017 để Trạm thu mua sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2018. Với công suất thiết kế, Trạm sẽ thu mua khoảng 20 tấn sữa tươi/ngày, tương ứng với 1.500 con bò đang khai thác sữa. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, khi Trạm bước vào hoạt động, Công ty sữa Vinamilk đồng ý sẽ thu mua hết lượng sữa của các hộ trên địa bàn đã ký hợp đồng với Công ty, tối thiểu khoảng 1,5 tấn/ngày. Sau đó, Công ty sẽ có lộ trình và kế hoạch để tăng dần sản lượng sữa thu mua hàng năm để đảm bảo đạt công suất thiết kế.
 
Để cân đối được sản lượng sữa đáp ứng yêu cầu của Công ty Vinamilk, UBND huyện Di Linh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương, nhất là các xã nằm trong vùng quy hoạch, tập trung quyết liệt cho mục tiêu tăng nhanh tổng đàn bò sữa, nhất là tăng cơ học; ưu tiên hỗ trợ các nguồn lực để phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại. Dự kiến đến cuối năm 2018, huyện sẽ phát triển được 1.000 con bò sữa và đến năm 2020 sẽ cơ bản cung cấp đủ lượng sữa cho Công ty Vinamilk. 
 
PV: Xin cám ơn Chủ tịch đã dành thời gian trao đổi! 
 
Thực hiện XUÂN LONG
,
.