Phát triển và quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành"
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Để công tác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển và quảng bá thương hiệu đảm bảo kịp thời, hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan tập trung thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu để được công nhận vào tháng 9/2017; hoàn thiện kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển thương hiệu.
 
UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, sử dụng các thương hiệu “Rau Đà Lạt”, “Hoa Đà Lạt”… đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” khi thương hiệu được công nhận; giao UBND TP Đà Lạt và các huyện vùng Dự án cấp quyền sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Trước mắt tập trung cho 4 nhóm sản phẩm đã đăng ký bảo hộ: rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông; Ưu tiên việc cấp quyền sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng các thương hiệu “Rau Đà Lạt”, “Hoa Đà Lạt” sau 6 tháng, kể từ khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận và công bố chính thức thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” để chuyển sang sử dụng thương hiệu mới; đồng thời triển khai cấp cho các tổ chức, cá nhân mới đủ điều kiện.
 
Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và du lịch chủ trì, thực hiện tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại. Sở NN & PTNT chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; Sở VHTT&DL chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm du lịch canh nông mang thương hiệu này…
 
NGUYỄN NGHĨA
 
,
.