Sẽ sớm hoàn thành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP và đầu tư tín dụng tại các xã xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 17:05, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Tại huyện nghèo Đam Rông, Chi nhánh NHCSXH đã cho vay 44.225 triệu đồng/1.397 lượt khách hàng. Dư nợ đến 30/6 là 193.401 triệu đồng/6.344 hộ, tăng 16.674 triệu đồng so với đầu năm (+9,4%), đạt 99,2% kế hoạch. Tại các xã xây dựng nông thôn mới, chi nhánh cho vay 420.709 triệu đồng/15.408 khách hàng; dư nợ đến 30/6 là 2.215.829 triệu đồng/80.318 hộ vay vốn, chiếm 80,3% dư nợ của chi nhánh. Tại huyện xây dựng nông thôn mới Đơn Dương, chi nhánh đã cho vay 34.003 triệu đồng/1.296 khách hàng; dư nợ đến 30/6 là 224.179 triệu đồng/9.716 hộ dư nợ, tăng 10.449 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,3% kế hoạch.
 
Như vậy, Chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng sẽ sớm hoàn thành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP và đầu tư tín dụng tại các xã xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nhu cầu vốn để đầu tư chuyển đổi ngành nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cải thiện môi trường sống nhằm thoát nghèo bền vững là rất lớn; nhưng nguồn cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ thoát nghèo được giao hàng năm còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của hộ vay.
 
PLH
,
.