Tích cực lộ trình chấm dứt gạch đất sét nung
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 40 cơ sở sản xuất gạch, trong đó có 11 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò thủ công, 21 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò đứng liên tục, 8 cơ sở sử dụng công nghệ lò vòng; tổng sản lượng ước đạt 150 triệu viên/năm. Cùng đó, còn có 6 cơ sở sản xuất vật liệu không nung, tổng công suất thiết kế trên 60 triệu viên/năm. 
 
Hiện, ngành Xây dựng đang phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 12/1/2017 của UBND tỉnh về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng các loại lò sử dụng công nghệ lạc hậu. Theo đó, Sở Xây dựng đã đề nghị các địa phương lập kế hoạch và triển khai các giải pháp; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh và thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng. Chủ trương sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng gắn với việc xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công là lộ trình đã được Bộ Xây dựng phê duyệt nhằm tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 
M.ĐẠO
,
.