Tổng giá trị sản xuất nông – lâm - thủy sản Lâm Đồng tăng gấp đôi so với cả nước
Cập nhật lúc 14:36, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngành 8/8, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị trực thuộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đánh giá cao những kết quả vượt bậc của toàn ngành nông nghiệp tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2017, trong đó tổng giá trị sản xuất nông- lâm-thủy sản tăng 5,4% so với cùng kỳ, cao gấp đôi bình quân chung cả nước. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì Hội nghị tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng 7 tháng đầu năm 2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì Hội nghị tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng 7 tháng đầu năm 2017
Theo đúng định hướng cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng, những diện tích đất canh tác kém hiệu quả đã được từng bước chuyển dịch cơ cấu các loại cây trồng phù hợp. Tính riêng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong 7 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tăng gần 1.640ha; ước tăng giá trị sản xuất bình quân từ 150 triệu đồng/ha/năm lên gần 160 triệu đồng/ha/năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.250ha sản xuất và tiêu thụ qua chuỗi nông sản an toàn; 44.000ha cà phê được chứng nhận UTZ,4C.
 
Ngoài ra trong 7 tháng đầu năm 2017, số lượng các HTX, trang trại tăng 180 đơn vị so với cùng kỳ năm 2016; 18 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng thêm 6 xã so với kế hoạch. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chỉ đạo toàn ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017. Đó là rà soát toàn bộ các chương trình, dự án trọng tâm để có những giải pháp phù hợp theo từng lộ trình; tăng cường công tác dự tính, dự báo dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch…
 
VĂN VIỆT  
,
.