Trên 36.700 hộ thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách
Cập nhật lúc 16:47, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)
Với nhiệm vụ là tập trung nguồn lực để triển khai các chương trình tín dụng chính sách, 15 năm qua Chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên đưa vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng an toàn, hiệu quả; đồng hành cùng hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, thực hiện các chương trình an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 
 
Đến hết tháng 7/2017, tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách đạt 2.757 tỷ đồng, với gần 100 nghìn hộ vay còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được chú trọng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,2% trên tổng dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, trong 15 năm, đã có trên 36.700 hộ thoát nghèo, 170.000 lao động được tạo việc làm, trên 55.000 em HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập, hỗ trợ xây 604 căn nhà cho hộ nghèo, xây dựng 180.000 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn.
 
P.L.H
,
.