Trợ giá nhiều loại giống cây trồng vùng ven Đà Lạt
Cập nhật lúc 16:52, Thứ Tư, 09/08/2017 (GMT+7)
Các khu vực nông nghiệp vùng ven thành phố Đà Lạt như xã Xuân Thọ, xã Tà Nung vừa được phê duyệt trợ giá nhiều loại giống cây trồng trong mùa mưa năm 2017, nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân trên một đơn vị diện tích đất. 
 
Cụ thể ở xã Xuân Thọ được trợ giá 20.000 cây giống bơ ghép (20 ha) và gần 98.000 cây giống hoa cát tường (hơn 0,3 ha). Xã Tà Nung được trợ giá hơn 1.060 cây bơ ghép (hơn 10,6 ha) và gần 9.250 cây giống cà phê robusta thực sinh (8,4 ha). 
 
Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi cây giống bơ ghép, cà phê robusta, hoa cát tường với các mức lần lượt 25.000 đồng, 2.500 đồng và 990 đồng/cây. Người sản xuất đối ứng nguồn vốn tương ứng với mỗi cây vừa nêu là 15.000 đồng, 500 đồng và 660 đồng. Riêng hộ đồng bào dân tộc thiểu số được trợ giá 100% cây giống.  
 
VŨ VĂN 
,
.