Chống thất thu đi cùng chấn chỉnh quản lý thuế khoán
Cập nhật lúc 08:17, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)
Nhiều chục năm nay, kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh cá thể trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhưng, sự tăng trưởng nhanh cả về số lượng và chất lượng của hộ, cá nhân kinh doanh (CNKD) tạo nên nhiều vấn đề trong công tác quản lý thuế, trong đó có tình trạng thất thu thuế. Ngành Thuế Lâm Ðồng tổ chức triển khai Kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Ðồng nhằm thúc đẩy ý thức tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế kinh doanh, góp phần tạo sự công bằng, bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các thành phần kinh tế.
 
CNKD đóng góp đến 6,37% tỷ trọng thuế phí tại Lâm Đồng. Ảnh: L.Hoa
CNKD đóng góp đến 6,37% tỷ trọng thuế phí tại Lâm Đồng. Ảnh: L.Hoa

Tính đến ngày 31/7/2017, toàn ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng quản lý 27.449 CNKD. Trong đó, có 7.163 CNKD thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNDN; 1.961 CNKD tạm nghỉ kinh doanh; 18.325 CNKD thuộc diện nộp thuế GTGT, TNDN và lệ phí môn bài, với tổng số thuế phải nộp bình quân là 20,3 tỷ đồng/tháng (chiếm tỷ trọng 6,37% thuế phí). CNKD tại Lâm Đồng hoạt động kinh doanh đa dạng, nhiều ngành nghề, dịch vụ, nhưng quy mô nhỏ lẻ và rải rác trên địa bàn rộng; hầu hết, các CNKD không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ nên việc xác định doanh thu tính thuế thực tế gặp nhiều khó khăn; lực lượng công chức thuế rất mỏng, bình quân 1 công chức thuế quản lý 288 CNKD, trong đó, có 192 CNKD nộp thuế GTGT, TNDN…
 
Vì vậy, ngày 31/8/2017, Cục Thuế Lâm Đồng ban hành đề án “Ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” thông qua hệ thống Bưu điện có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước. Đề án sẽ thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế thông qua hệ thống Bưu điện từ tháng 10/2017, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nhờ đa dạng hóa các hình thức thanh toán, tiết kiệm thời gian, tăng cường ứng dụng CNTT và chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý thu thuế, đẩy nhanh tiến độ thu và tốc độ thu nộp vào NSNN, giảm thiểu rủi ro, tiêu cực…
 
Công tác chống thất thu thuế khoán nhằm mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, là một nguồn lực quan trọng để phát triển hiệu quả và giải phóng sức sản xuất... được quy định tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Ðảng khóa XII.
 
“Quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán…” cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 4/8/2017. Cùng các Nghị quyết và Chỉ thị khác của Đảng và Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành Thuế triển khai nhiệm vụ “Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu qua hình thức khoán; mở rộng cơ sở thuế” và kế hoạch chống thất thu, chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; kết hợp thanh - kiểm tra, vận động, tuyên truyền người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế. 
 
Tại Lâm Đồng, công tác chống thất thu thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thu ngân sách nhiều năm nay và đều được Cục Thuế triển khai ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng và triển khai tại các chi cục thuế huyện, thành phố trong tỉnh. Mục tiêu của Kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh nhằm đôn đốc, chỉ đạo thu và xử lý nợ đọng thuế; tổ chức rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý khoán thuế của Chi cục Thuế ở các huyện, thành phố trong tỉnh và cơ sở kinh doanh có quy mô lớn trên từng địa bàn; có biện pháp chuyển các hộ kinh doanh lớn đang quản lý theo mô hình khoán sang nộp thuế theo kê khai và hạch toán kế toán theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tạo sự công bằng trong sản xuất, kinh doanh. 
 
Ngành Thuế Lâm Đồng cũng tập trung lựa chọn thêm những cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực: vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất - kinh doanh; đồng thời, tiếp tục triển khai chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ...; rà soát các đối tượng có rủi ro cao hoạt động trong phạm vi triển khai kế hoạch để đề xuất danh sách kiểm tra; tổ chức kiểm tra tại địa điểm kinh doanh của cơ sở kinh doanh, đôn đốc nợ đọng thuế… Thông qua công tác chống thất thu tại trụ sở người nộp thuế, các Chi cục Thuế thực hiện điều chỉnh tăng số thuế khoán trong năm 2017 đối với hộ kinh doanh có doanh thu tăng trên 50% và điều chỉnh tăng số thuế khoán trong năm 2018 đối với hộ kinh doanh có doanh thu tăng dưới 50%.
 
LÊ HOA
,
.