Đức Trọng: Xây dựng mô hình điểm chăn nuôi bò thịt lai cao sản
Cập nhật lúc 16:50, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)
Trung tâm Nông nghiệp huyện, chủ đầu tư xây dựng 1 mô hình điểm chăn nuôi bò thịt lai cao sản giống Red Angus và BBB tại xã Đạ Quyn và hỗ trợ 9 con bò cái giống lai Zêbu cho 9 hộ thuộc các xã: N’Thol Hạ (1 hộ), Đà Loan (1 hộ), Tà Năng (1 hộ), Đạ Quyn (4 hộ), Tà Hine (2 hộ). Phát triển diện tích trồng cỏ, cây thức ăn thô xanh với diện tích 0,5 ha tại các xã Tà Hine, Đà Loan, thị trấn Liên Nghĩa.
 
Mô hình do nhân dân và Nhà nước cùng thực hiện, trong đó Nhà nước hỗ trợ xây dựng 1 mô hình chăn nuôi bò cao sản với quy mô 10 bò cái lai Zêbu/ mô hình, hỗ trợ 180 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ không quá 50% giá trị bò cái; mức hỗ trợ 15 triệu đồng/con/hộ; hỗ trợ 100% giống cỏ.
 
Tổng mức đầu tư 665.350.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh 315.000 đồng; ngân sách huyện 31.080.000 đồng (gồm hỗ trợ giống cỏ, quản lý mô hình từ nguồn chi phí thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản đã được giao trong dự toán năm 2017 của Trung tâm Nông nghiệp huyện); vốn do nhân dân đóng góp 319.270.000 đồng.
 
AN NHIÊN
,
.