Lạc Dương mỗi năm giảm 2% hộ nghèo
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)
Với mục tiêu mỗi năm giảm 1,5% - 2% hộ nghèo (hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%/năm), huyện Lạc Dương vừa thông qua các chương trình hành động từ nay đến năm 2020. 
 
Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc huyện Lạc Dương chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng. Cán bộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn được tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, giám sát cộng đồng đối với các hoạt động chương trình giảm nghèo. Các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn được tiếp tục hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt, công trình giao thông phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh. 
 
Ngoài ra, huyện Lạc Dương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo chuyển giao kỹ thuật giống, cây trồng, vật nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…
 
VŨ VĂN
,
.