Lạc Dương tăng nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)
8 tháng đầu năm 2017, diện tích vụ lúa Đông Xuân của huyện Lạc Dương gieo trồng hơn 71 ha, đạt sản lượng gần 214 tấn; đến vụ lúa Hè Thu gieo trồng gần 82 ha, tăng diện tích và sản lượng hơn 20% so cùng kỳ. Riêng diện tích trồng cây rau đạt 2.737 ha, cây hoa hơn 618 ha và cà phê gần 50 ha, tăng lần lượt so cùng kỳ là 16%, 41% và 40%. 
 
Về chăn nuôi, đàn heo gần 3.500 con, gia cầm gần 22.000 con, cá nước lạnh đạt sản lượng 307 tấn, cá nước ngọt đạt 44,5 tấn…, tăng từ 25% đến 57% so cùng kỳ. 
 
Cùng thời gian trên, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Lạc Dương thực hiện hơn 318 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ. Riêng trong tháng 8/2017, doanh thu dịch vụ du lịch tăng 48% so cùng kỳ. 
 
Hiện huyện Lạc Dương tiếp tục triển khai gần 6 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất trên địa bàn.
 
MẠC KHẢI
,
.