Mỗi huyện trồng mới gần 10 ha dứa
Cập nhật lúc 08:05, Thứ Sáu, 29/09/2017 (GMT+7)
Công ty Cổ phần Him Lam vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất đề xuất dự án phát triển vùng nguyên liệu dứa ở 4 huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên gắn với xây dựng nhà máy chế biến tập trung.  
 
Theo đó, vào đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Him Lam phối hợp với Sở NN&PTNT Lâm Đồng tiến hành hỗ trợ nguồn giống cây dứa và chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho 4 huyện nói trên, mỗi huyện trồng mới thí điểm khoảng 10 ha. Đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp thu mua hoặc liên kết với các doanh nghiệp khác để chế biến toàn bộ nguyên liệu dứa thu hoạch - trong khi chưa xây dựng nhà máy chế biến của công ty này.
 
Trước mắt từ nay đến giữa tháng 11/2017, Công ty Cổ phần Him Lam phối hợp với UBND 4 huyện nói trên cùng Sở NN&PTNT Lâm Đồng khảo sát vùng khảo nghiệm giống, mô hình sản xuất trình diễn, xây dựng nhà chế biến nguyên liệu dứa..., đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.
 
VĂN VIỆT
,
.