Tập huấn sản xuất cà phê bền vững
Cập nhật lúc 09:31, Thứ Ba, 05/09/2017 (GMT+7)
Trong năm nay, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật của tỉnh tổ chức trên 100 lớp khuyến nông về sản xuất cà phê bền vững; bao gồm các lớp đào tạo giảng viên (TOT) cho cán bộ khuyến nông các huyện, xã, và các lớp học hiện trường (FFS) cho hộ nông dân ở các địa phương.   
 
Các lớp học TOT bồi dưỡng cho học viên về phương pháp, kỹ năng khuyến nông, nâng cao năng lực khuyến nông viên các cấp, phương pháp tổ chức các lớp FFS tại cơ sở. Các lớp FFS trực tiếp phổ biến kiến thức và trao đổi kinh nghiệm với các hộ nông dân ngay tại địa phương. Tại đây, các học viên được cập nhật những thông tin mới về kỹ thuật sản xuất, tái canh cà phê bền vững, phòng trừ sâu bệnh hại, kỹ thuật tưới nước, chăm sóc, thu hoạch; trao đổi những kinh nghiệm sản xuất tại gia đình, địa phương, về đất đai, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Phương pháp tập huấn là lấy học viên làm trung tâm, phát huy sự tham gia tích cực, tăng cường sự tương tác, thực hành đồng ruộng và trao đổi kinh nghiệm.
 
Bích Hiền
,
.