Triển khai nhanh, có chất lượng các dự án quy hoạch đô thị
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)
Ðến nay, việc thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Ðồng về cụ thể hóa Quyết định số 704/QÐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được ngành Xây dựng và các địa phương triển khai. Ðây là cố gắng rất lớn, đúng tinh thần chỉ đạo về nhiệm vụ quy hoạch (QH) của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến, tuy nhiên còn những tồn tại cần nhanh chóng khắc phục.
 
Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng phải đảm bảo tiêu chí đô thị loại IV và định hướng là thị xã. Ảnh: M.Ðạo
Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng phải đảm bảo tiêu chí đô thị loại IV và định hướng là thị xã. Ảnh: M.Ðạo

Nhiều quy hoạch đã cơ bản gần đến đích
 
Thực hiện Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh QH chung thành phố (TP) Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có 5 đồ án QH chung đô thị và 3 QH chung khu du lịch, 3 QH chung khu chức năng đặc thù. Cùng đó, QH phân khu và đồ án QH chi tiết trên địa bàn TP Đà Lạt, 3 thiết kế đô thị và 7 quy chế quản lý QH kiến trúc. Làm việc với Phòng Kiến trúc - Quy hoạch, Sở Xây dựng Lâm Đồng, ông Phan Văn Trung, Trưởng phòng cho biết: Đến nay, Sở Xây dựng vừa tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình tiến độ lập, triển khai thực hiện các đồ án QH trên địa bàn TP Đà Lạt, các đô thị vệ tinh trong vùng phụ cận của TP Đà Lạt theo Kế hoạch 2075. 
 
Đối với các đồ án QH chung, bao gồm các QH các đô thị: Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035, Lạc Dương, D’Ran, huyện Đơn Dương, Đức Trọng và Nam Ban, huyện Lâm Hà. Căn cứ vào các quyết định của UBND tỉnh, về QH chung đô thị Lạc Dương, hiện Sở Xây dựng đang tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát địa hình phục vụ lập QH chung, dự kiến hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu khoảng giữa tháng 10/2017. Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát trong thời gian 3 tháng; sau khi có kết quả khảo sát sẽ tiến hành lập đồ án QH và triển khai các bước tiếp theo. Với QH chung đô thị Lạc Dương, UBND huyện đang tổ chức lập quy định quản lý theo đồ án QH chung được duyệt. Với QH chung đô thị D’Ran, huyện Đơn Dương, hiện đang triển khai tổ chức lập đồ án QH; UBND huyện Đơn Dương đã lập tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chờ tỉnh phê duyệt. Về QH chung đô thị Đức Trọng, UBND huyện Đức Trọng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch là Viện QH xây dựng miền Nam để thực hiện. 
 
Theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Trung, để đảm bảo tiêu chí của đô thị loại IV và định hướng là thị xã, Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND huyện Đức Trọng nghiên cứu điều chỉnh nhiệm vụ, đồ án QH với một số nội dung cụ thể như tên đồ án, tỷ lệ bản đồ, phạm vi nghiên cứu lập QH, nội dung nhiệm vụ đồ án QH... Ngày 1/8, sau khi có tờ trình của UBND huyện, Sở Xây dựng đã thẩm định nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh QH chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035 và trình UBND tỉnh xem xét. Với QH chung đô thị Nam Ban, huyện Lâm Hà, hiện nay huyện đang triển khai công tác đấu thầu tư vấn lập đồ án QH và triển khai tổ chức lập đồ án QH. 
 
Về QH phân khu, QH chi tiết, thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh, UBND TP Đà Lạt đã tổ chức triển khai các đồ án trên địa bàn toàn TP, Sở Xây dựng cho biết kết quả như sau: 9 khu vực đã được phê duyệt, các khu khác đang tiếp tục triển khai... Đối với QH chi tiết ở khu trung tâm Hòa Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo lập QH tỷ lệ 1/500. Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND TP Đà Lạt, Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh (nhà đầu tư), Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng sự (đơn vị tư vấn) tổ chức lập nhiệm vụ. Theo Sở Xây dựng, hiện đơn vị tư vấn đang triển khai khảo sát phục vụ công tác lập đồ án QH chi tiết và thiết kế đô thị và dự kiến tháng 10/2017 trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
­­­­
Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ 
 
Đánh giá những hạn chế, tồn tại rõ nhất, theo Giám đốc Lê Quang Trung là một số đồ án QH chưa đảm bảo chất lượng khi trình thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án; còn phải chỉnh sửa nhiều lần làm cho tiến độ lập QH chậm. Bên cạnh đó, các địa phương còn lúng túng trong việc triển khai, chưa bám sát các định hướng của QH chung, và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
 
Mặt khác, việc đánh giá, khảo sát hiện trạng chưa kỹ, chưa sát với thực tế dẫn đến chất lượng đồ án QH còn thấp, chưa đảm bảo tính dự báo và khả thi cao nên khi triển khai ra thực tế không phù hợp, cần phải điều chỉnh làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện QH. 
 
Cán bộ phụ trách công tác lập, thẩm định QH của các địa phương chưa đồng đều, còn thiếu chuyên môn, nghiệp vụ… Các đơn vị tư vấn lập QH chưa thật sự chủ động tham mưu cho UBND các huyện, TP Đà Lạt trong quá trình lập đồ án QH. Công tác tổ chức lấy ý kiến cho các đồ án QH còn lúng túng, triển khai chậm, ảnh hưởng đến tiến độ lập nhiệm vụ, đồ án QH. 
 
Từ thực tế triển khai, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Quang Trung đã đề nghị các UBND huyện và TP Đà Lạt khẩn trương triển khai, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức lập QH trình phê duyệt đảm bảo tiến độ. Trên cơ sở các hướng dẫn của Sở Xây dựng, UBND các huyện, TP Đà Lạt nghiên cứu khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hiện trạng sử dụng đất và quá trình quản lý QH xây dựng từ trước đến nay để đưa ra giải pháp QH phù hợp và đúng với định hướng của QH chung đã được duyệt. Theo đó, báo cáo, đề xuất thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án QH để có hướng xử lý phù hợp. Mặt khác, thực hiện tốt công tác tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư theo đúng quy định, tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến phục vụ cho việc thẩm định nhiệm vụ, đồ án đảm bảo QH sau khi phê duyệt và triển khai ra thực địa có tính khả thi cao. Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực (đã được xếp hạng năng lực) đảm bảo công tác tư vấn lập đồ án QH có chất lượng. Sở Xây dựng cũng đã kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung theo những nhu cầu từ thực tiễn đặt ra.      
 
MINH ÐẠO
,
.