80% sản phẩm hoa Thái Phiên gắn nhãn hiệu "Ðà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành"
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)
Cơ quan thẩm quyền thành phố Đà Lạt vừa phê duyệt Đề án phát triển Làng hoa Thái Phiên, phấn đấu đến năm 2020 đạt 80% sản phẩm hoa thu hoạch sử dụng hiệu quả nhãn hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. 
 
Đồng thời, gắn định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Làng hoa Thái Phiên cũng đã thông qua các mục tiêu phải hoàn thành đến năm 2020 gồm: xây dựng 1-2 HTX, THT sản xuất rau, hoa công nghệ cao và phát triển du lịch; thu hút 5.000-7.000 lượt khách; 90% diện tích hoa ứng dụng đồng bộ công nghệ cao; 30-40% lao động được đào tạo; thu nhập bình quân 1 tỷ đồng/ha/năm...
 
Được biết, với khoảng 150 ha hiện có, Làng hoa Thái Phiên trước hết cần quy hoạch chi tiết về sử dụng đất, các khu vực trồng hoa quy mô lớn, hệ thống thủy lợi, điện chiếu sáng và phục vụ sản xuất, các cơ sở chế biến, đóng gói sau thu hoạch... Những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo của Làng hoa Thái Phiên được xác định như: nhân rộng đầu tư công nghệ cao, đa dạng dịch vụ du lịch, mở rộng liên kết, tăng cường xúc tiến thương mại...
 
MẠC KHẢI
,
.