Ðẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH để xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc 09:27, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các địa phương và các ngành tiếp tục triển khai thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, lồng ghép các chương trình, dự án, tổ chức đăng ký thoát nghèo, xây dựng các mô hình giảm nghèo. Thực hiện Chương trình 30a, toàn tỉnh triển khai kịp thời các chính sách giảm nghèo, đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, huy động nguồn lực giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Huyện Đam Rông có 886 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, chiếm 21,6% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Thực hiện Chương trình 135, đã giao 44 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho 8 xã đặc biệt khó khăn, 3 xã thuộc Chương trình CT229 và 107 thôn đặc biệt khó khăn. Các địa phương tiếp tục đầu tư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cho 60 xã đạt chuẩn NTM, trong đó tập trung hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế và môi trường. Các địa phương chỉ đạo, rà soát đánh giá cụ thể kết quả thực hiện từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới, xây dựng lộ trình. Đến tháng 9/2017, có thêm 12/17 xã đăng ký cơ bản đạt chuẩn NTM, nâng lên 72 xã đạt chuẩn NTM, bình quân chung toàn tỉnh đạt 16,22 tiêu chí/xã.  
 
Tiếp tục chú trọng và nâng cao hiệu quả của Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương và các ngành cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Tăng cường liên kết giữa các hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng quy mô sản xuất, tạo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.
 
Phấn đấu đến hết năm 2017, tăng ít nhất 30% hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tập trung các nguồn lực để phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Tăng cường quản lý thị trường nông sản, kiểm soát quy trình sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, tài nguyên khoáng sản. Rà soát quy hoạch nông nghiệp, nông thôn mới, đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch sản xuất, quy hoạch dân cư và quy hoạch hạ tầng giao thông. Xây dựng nông thôn đáng sống, giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường. Quy hoạch phát triển các khu dân cư tập trung kiểu mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện tại theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH theo các tiêu chí, ưu tiên các nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh, huyện, xã đạt chuẩn NTM và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục rà soát, đôn đốc; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra. Tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm, các trường học, các dự án bức xúc, cấp bách; phấn đấu đến năm 2017 hoàn thành 100% chỉ tiêu về khối lượng và giải ngân trên 98% kế hoạch vốn đã bố trí. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút nhiều nguồn lực tham gia phát triển y tế, văn hóa, du lịch, thể thao. Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường lớp của một số trường trên địa bàn, sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới đối với cơ sở đã xuống cấp… 
 
Thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trên nhằm đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững đạt mục tiêu, kế hoạch năm 2017 và có cơ sở tiến hành, rà soát, đánh giá, phân loại để đề ra kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả trong năm 2018. 
 
LAN HỒ
,
.