Bảo Lâm xử lý nợ đọng thuế và quyết toán đầu tư
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Hai, 09/10/2017 (GMT+7)
Làm việc về tình hình thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2017 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm cần xây dựng và triển khai hiệu quả phương án thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời thực hiện nghiêm việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. 
 
Theo đó, các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiếp tục rà soát tiền thuê đất còn nợ đọng và phát sinh trong năm 2017, làm căn cứ lập thủ tục cưỡng chế thu hồi. Những cơ sở kinh doanh đạt doanh số chịu thuế phải kịp thời đưa vào danh sách lập bộ thuế quý IV/2017 hoặc đầu năm 2018. Những lĩnh vực chịu thuế như đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hình thức thuê đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất… phải có biện pháp thu nộp đầy đủ vào ngận sách.  
 
Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn huyện Bảo Lâm tích cực hướng dẫn các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất thủ tục giải ngân, quyết toán các công trình đã hoàn thành. 
 
Được biết, đến cuối tháng 9/2017, huyện Bảo Lâm chưa thu hồi 13 tỷ đồng nợ đọng thuế, chưa quyết toán 45 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.
 
VĂN VIỆT
,
.