Doanh nghiệp Lâm Đồng đóng góp 60% GRDP
Cập nhật lúc 17:03, Thứ Năm, 12/10/2017 (GMT+7)
Triển khai phong trào thi đua “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển” đến năm 2020, phấn đấu đạt mục tiêu 10.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp khoảng 60% GRDP trên địa bàn. 
 
Trong đó, chiếm 10% doanh nghiệp có nguồn lực và quy mô lớn, thể hiện đầu tàu trong nền kinh tế địa phương. Trong 3 năm tới, tổng kim ngạch xuất khẩu mỗi năm của doanh nghiệp Lâm Đồng tăng 14 - 15%, ước đạt khoảng 800 triệu USD vào năm 2020. Riêng kinh tế tập thể đến năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển 3.500 tổ hợp tác và 250 hợp tác xã, đạt tỷ lệ hơn 60% sản xuất - kinh doanh khá và giỏi. Đồng thời mỗi huyện, thành xây dựng từ 1-2 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm.  
 
Nội dung trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp ở Lâm Đồng được tiến hành từ nay đến năm 2020 là: bổ sung chính sách giúp doanh nghiệp địa phương gắn kết hoạt động với mạng lưới khởi nghiệp quốc gia; tăng cường xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho doanh nhân xây dựng thương hiệu cạnh tranh trên thị trường quốc tế…  
 
VĂN VIỆT
,
.