Đơn Dương: 25% sản lượng rau tiêu thụ qua hợp đồng
Cập nhật lúc 08:21, Thứ Tư, 04/10/2017 (GMT+7)
UBND huyện Đơn Dương cho biết, hiện diện tích gieo trồng rau thương phẩm của Đơn Dương là 17.000 ha. Trong đó, diện tích rau, hoa ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao thực hiện 9.387 ha với diện tích nhà kính, nhà lưới là 905 ha; diện tích tưới tự động là 4.422 ha. Sản lượng rau có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định chiếm khoảng 25% tổng sản lượng rau toàn huyện, đạt xấp xỉ 214.000 tấn.
 
Đơn Dương đang tiếp tục vận động nông dân liên kết thành các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất theo kế hoạch, liên kết tìm đầu ra ổn định cho cây rau thương phẩm chủ lực của huyện.
 
D.Q
,
.