Hiệu quả tín dụng chính sách tại huyện nghèo Ðam Rông
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Ba, 03/10/2017 (GMT+7)
Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng chính sách đã góp phần rất tích cực trong xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở huyện nghèo Ðam Rông.  
 
Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trong 13 năm qua, trên địa bàn huyện Đam Rông đạt gần 171 tỷ triệu đồng. Trên cơ sở đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp triển khai thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách, với doanh số cho vay gần 475 tỷ đồng cho gần 30.600 lượt khách hàng. 
 
Hiệu quả của chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đam Rông là địa phương có trên 70% dân số là người dân tộc thiểu số.
  
Theo thống kê của Phòng giao dịch NHCSXH  huyện Đam Rông cho thấy, trong 13 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ nguồn vốn này tác động trực tiếp đến gần 25.000 hộ có chuyển biến về nhận thức và cách thức làm ăn, giúp cho trên 25.500  lao động có vốn sản xuất, giúp cho gần 800 lao động được sử dụng vốn tạo việc làm; đầu tư chăm sóc, cải tạo trên 18.000 ha cà phê. 
 
Đồng thời đã tạo điều kiện cho gần 1.100 học, sinh sinh viên vay trang trải chi phí học tập; trên 1.600 hộ tại vùng nông thôn xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch đạt chuẩn, 535 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở để có nơi ăn, chốn ở ổn định.  
 
Thực tế cho thấy, nguồn vốn từ chương trình tín dụng chính sách trên đã có tác động rất lớn trong xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Nhờ đó, đã góp phần giúp gần 7.000 hộ dân thoát nghèo; đồng thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững của huyện giảm còn 35,21% cuối năm 2016.  
 
Để có được kết quả như trên, Phòng  giao dịch NHCSXH huyện luôn phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, mỗi cán bộ tín dụng thuộc Phòng đều nghiêm túc phấn đấu, rèn luyện thực hiện tốt những công việc được đảm nhận, đặc biệt là phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn ở địa phương giúp các hộ dân thuộc đối tượng nhanh chóng có được nguồn vốn vay ưu đãi và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.  
 
Cùng với đó, các điểm giao dịch xã là biện pháp tốt nhất phục vụ hộ nghèo, các đối tượng chính sách và quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ngay tại xã cũng được nâng cao về chất lượng hoạt động. Cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương cũng chú trọng công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị NHCSXH  huyện cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  
 
Để chương trình tín dụng chính sách đạt hiệu quả cũng đòi hỏi mỗi hộ vay vốn cần nêu cao ý thức sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn vay. Và có thể khẳng định, chương trình tín dụng chính sách đã mang đầy tính nhân văn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
ÐAM TRỌNG
,
.