Ðiều tra chuỗi giá trị ngành hàng cà phê
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn Việt Nam vừa tiến hành điều tra chuỗi giá trị ngành hàng cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo đó, tại hai huyện trọng điểm cà phê là Lâm Hà và Đơn Dương, đoàn tiến hành phỏng vấn nông hộ trồng cà phê, phỏng vấn các tác nhân trung gian như đại lý thu gom và phỏng vấn các doanh nghiệp chế biến, các nhà rang xay và xuất khẩu.
 
Nội dung điều tra nhằm khảo sát mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp, chính sách tín dụng và các vấn đề ảnh hưởng tới chuỗi giá trị ngành hàng cà phê.
 
Thông tin điều tra sẽ giúp Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam hoạch định chiến lược phù hợp, giúp nhà quản lý ra chính sách và góp phần thực thi chính sách giúp ngành cà phê Việt phát triển bền vững.
 
D.QUỲNH
,
.