Sản xuất cà phê bền vững thích ứng biến đổi khí hậu
Cập nhật lúc 16:33, Thứ Sáu, 13/10/2017 (GMT+7)
Đó là nội dung của buổi hội thảo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tổ chức tại TP Bảo Lộc vào sáng 12/10/2017.
 
Tại hội thảo, trên 100 hộ sản xuất cà phê từ các huyện Di Linh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc đã được Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng báo cáo thực trạng và giải pháp để phát triển ngành sản xuất cà phê Lâm Đồng thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.
 
Theo đó, để nâng cao vị thế của các sản phẩm cà phê Lâm Đồng, cần thúc đẩy hình thành và phát triển các liên kết theo chuỗi giá trị trên cơ sở liên kết giữa các doanh nghiệp, các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh từ cung ứng các yếu tố đầu vào đến sản xuất và chế biến sâu, tạo ra sản phẩm tiêu dùng cuối cùng có giá trị gia tăng và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
 
Bên cạnh đó, cần thúc đẩy tập quán canh tác bền vững cho nông dân trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, trong đó chú ý cải thiện cảnh quan nông nghiệp và bảo vệ cảnh quan tự nhiên.
 
QUANG NGỌC
,
.