Tập huấn phát triển quản lý kinh doanh nông nghiệp
Cập nhật lúc 17:05, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 10/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty TNHH Salad Bowl Nhật Bản tổ chức tập huấn chương trình phát triển quản lý kinh doanh nông nghiệp cho 20 người, gồm: 10 nhà sản xuất nông nghiệp và 10 cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Sau khi nghe ông Susumu Tanaka - Chủ tịch Công ty TNHH Salad Bowl hướng dẫn về công tác quản lý sản phẩm, sự chuẩn hóa và thiết kế sản xuất để áp dụng các kiến thức này tại Đà Lạt, các học viên được thực hành tại chỗ sự chuẩn hoá, thiết kế sản xuất bằng cách phỏng vấn trực tiếp với Trang trại Higashi Baba tại Nhật Bản.
 
Sự chuẩn hóa là rất quan trọng nhằm tránh các vấn đề rắc rối gặp phải trong công việc đồng ruộng, đặc biệt là khi quy mô canh tác nông nghiệp được mở rộng. Sự chuẩn hóa công việc đồng ruộng sẽ thúc đấy chia sẻ công việc, nâng cao trình độ chính xác và tốc độ công việc. Còn thiết kế sản xuất là lập kế hoạch sản xuất và phân phối sản phẩm, thiết kế xây dựng nhà lưới dựa trên sản lượng mục tiêu, kế hoạch canh tác, kế hoạch giám sát sự sinh trưởng cảu cây trồng, kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực…
 
Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm giới thiệu xu hướng kinh doanh nông nghiệp Nhật Bản được tạo ra bởi Salad Bowl và chỉ ra tầm quan trọng của việc quản lý sản phẩm, hiệu quả tác động của sự chuẩn hóa.
 
HOÀNG YÊN
,
.