Cát Tiên: Gần 1.800 tấn gạo được xuất bán
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cát Tiên cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Cát Tiên đã xuất bán được gần 1.800 tấn gạo mang nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên”. Thị trường tiêu thụ “Lúa - Gạo Cát Tiên” chủ yếu vẫn trong tỉnh và một số tỉnh, thành lân cận. Cũng trong 10 tháng đầu năm 2017, huyện Cát Tiên còn xuất bán được 163 tấn lúa giống mang nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên”. 
 
Theo số liệu của ngành chức năng, huyện Cát Tiên hiện có hơn 300 ha đất sản xuất lúa giống và hơn 3.300 ha đất sản xuất lúa chất lượng cao. Năng suất lúa chất lượng cao đạt 61,5 tạ/ha và năng suất lúa giống đạt gần 70 tạ/ha. Từ khi được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên” (năm 2011) đến nay, đã có 5 cá nhân và tổ chức được giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Lúa - Gạo Cát Tiên”. Hiện tại, huyện Cát Tiên có 10 tổ hợp tác và 3 hợp tác xã tham gia sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm “Lúa - Gạo Cát Tiên”.
 
T.ÐỒNG
,
.