Cát Tiên khó thực hiện đạt dự toán thu ngân sách
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)
Ông Lê Duy Nhược - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Cát Tiên cho biết: 10 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cát Tiên ước thực hiện được 20,247 tỷ đồng, đạt 67% dự toán tỉnh giao, 61% dự toán huyện phấn đấu và chỉ bằng 49% so với 10 tháng đầu năm 2016. Trong đó, thuế và phí 13,809 tỷ đồng, đạt 60% dự toán tỉnh giao, 53% dự toán huyện giao; thu từ nhà, đất 4,009 tỷ đồng, đạt 87% dự toán tỉnh và huyện giao; thu bằng biện pháp tài chính 2,429 tỷ đồng, đạt 87% dự toán tỉnh và huyện giao.
 
Theo ông Lê Duy Nhược, sở dĩ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cát Tiên 10 tháng đầu năm 2017 đạt tỷ lệ thấp so với dự toán giao nói trên là do nguồn thu trên địa bàn huyện đã cạn kiệt, các doanh nghiệp ở Cát Tiên đều thuộc loại nhỏ và siêu nhỏ, sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ tiểu thương gặp khó khăn, trong lúc dự toán giao luôn theo xu thế năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đã hỗ trợ Chi cục Thuế Cát Tiên trong công tác thu thuế bằng việc tăng cường cán bộ nghiệp vụ và mặc dù vận động các doanh nghiệp ứng trước thuế, nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của huyện Cát Tiên cũng chỉ đạt 87% dự toán giao.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ
,
.