Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững
Mở rộng các hộ dân tham gia mô hình trình diễn
Cập nhật lúc 09:07, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Việt Nam (VnSAT) Lâm Đồng thông tin, VnSAT đang tiến hành mở rộng số lượng các hộ dân tham gia mô hình trình diễn trên cây cà phê dưới sự hỗ trợ của VnSAT. 
 

Theo đó, nông dân trồng cà phê tại 35 xã, 8 huyện trong vùng dự án có thể đăng ký thực hiện mô hình sản xuất cà phê bền vững, mô hình tái canh cà phê bền vững và mô hình tưới tiết kiệm thuộc Dự án VnSAT Lâm Đồng. Với mô hình tái canh, VnSAT hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống, cây che bóng và 50% vật tư phân bón, thuốc BVTV. Mô hình sản xuất cà phê bền vững, VnSAT hỗ trợ 50% vật tư phân bón, thuốc BVTV, nông dân đối ứng 50%. Với mô hình tưới tiết kiệm, nông dân được áp dụng hai công nghệ tưới tiết kiệm là tưới phun gốc và tưới nhỏ giọt, mức hỗ trợ tùy từng định mức kỹ thuật nhưng nhìn chung đạt mức dự án hỗ trợ 60%, nhân dân đối ứng 40%. Tất cả nguồn hỗ trợ từ VnSAT là hỗ trợ không hoàn lại. 
 
Ông Phạm Trung Dũng, Giám đốc Dự án VnSAT Lâm Đồng cho biết, ngoài hỗ trợ bằng kinh phí, các hộ dân tham gia dự án còn được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các cán bộ nông nghiệp theo sát quá trình thực hiện mô hình. Đây là cơ hội rất tốt để bà con nông dân trồng cà phê có thể áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến với sự hỗ trợ vật chất và kỹ thuật từ Dự án VnSAT. Tuy nhiên, nông dân muốn tham gia dự án cần đảm bảo những điều kiện nhất định, phù hợp với yêu cầu dự án đặt ra. Ông Dũng đề nghị, nông dân thuộc 35 xã, 8 huyện vùng dự án có thể gặp trực tiếp cán bộ VnSAT hoặc trực tiếp tại UBND các xã để được biết mình có đủ điều kiện để tham gia các mô hình trình diễn của dự án.
 
Nông dân trồng cà phê thuộc 35 xã và 8 huyện vùng dự án có nhu cầu đăng ký tham gia mô hình trình diễn có thể liên hệ UBND xã và Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong vùng dự án.       
 
D.Q
,
.