Đức Trọng: 2.293 ha sản xuất cho lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)
Theo Hội Nông dân huyện Đức Trọng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng vườn sản xuất đạt lợi nhuận trên 200 triệu đồng/ha/năm”, cuối năm 2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã triển khai Kế hoạch số 123-KH/HNDH về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao năm 2017.
 
Trên cơ sở đó, Hội Nông dân huyện Đức Trọng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất; phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã tư vấn, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân.
 
Kết quả, tính đến nay, các tổ chức hội đã vận động nông dân sản xuất 2.293 ha sản xuất ngoài trời, cho lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm, từng bước hình thành vùng chuyên canh sản xuất rau, hoa trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.
 
N.MINH
,
.