HỘI NÔNG DÂN HUYỆN DI LINH:
Vận động nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)
Thực hiện  “Dận vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2017 đến nay, ngoài việc vận động bà con nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Di Linh còn vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền đối ứng, vật tư xây dựng và ngày công lao động… để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. 
 
Kết quả đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Di Linh đã vận động cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn đóng góp gần 2 tỷ đồng, 438 ngày công lao động và hiến trên 87,8 m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nông thôn, ao hồ nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp…, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
NDONG BRỪM
,
.