Hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số nghèo
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Hai, 13/11/2017 (GMT+7)
Huyện Lâm Hà vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ hơn 1.600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo ổn định định canh định cư, phát triển sản xuất từ nay đến năm 2020, tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.  
 
Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 7 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương đối ứng hơn 2 tỷ đồng và nguồn nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 26 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, số hộ DTTS nghèo trên địa bàn huyện Lâm Hà đề nghị hỗ trợ gồm: 672 hộ đề nghị vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi, mỗi hộ vay 15 triệu đồng; 54 hộ được bố trí, sắp xếp định canh, định cư tại Tiểu khu 264, xã Mê Linh, tổng kinh phí 6 tỷ đồng; 356 hộ cần 534 triệu đồng kinh phí hỗ trợ đào giếng, mua vật dụng dẫn nước, trữ nước sinh hoạt.
 
Đặc biệt có 271 hộ cần hỗ trợ hơn 13,5 tỷ đồng đầu tư thâm canh cây công nghiệp, cây lúa 2 vụ và các loại cây rau màu khác; 253 hộ thiếu đất sản xuất, cần hơn 9,6 tỷ đồng để chuyển đổi nghề nghiệp làm dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán…
 
VĂN VIỆT
,
.