Ðơn Dương đạt giá trị sản xuất 600 triệu đồng/ha/năm
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)
Theo điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, huyện Đơn Dương đạt giá trị sản xuất bình quân 600 triệu đồng/ha/năm, tăng gần 200 triệu đồng/ha/năm so với năm 2015.
 
Theo đó, cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở huyện Đơn Dương đến năm 2020 được chuyển dịch theo hướng ứng dụng công nghệ cao, mở rộng liên kết chuỗi sản phẩm hợp đồng tiêu thụ ổn định. Cụ thể, cây rau ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 70 - 75% tổng diện tích canh tác với 11.550 ha, trong đó 40 - 50% sản lượng chế biến quy mô công nghiệp. Các loại cây trồng khác cần thâm canh ổn định diện tích như: 1.100 ha  hoa tươi; 1.300 ha cây ăn quả; gần 1.700 ha cà phê, 2.000 ha lúa và 1.200 ha cỏ thức ăn cho bò…
 
Riêng chăn nuôi phát triển tập trung trong vùng quy hoạch, đạt tỷ trọng 15% nội bộ ngành nông nghiệp Đơn Dương đến năm 2020. Trong đó mỗi năm tăng bình quân 13 - 15% bò sữa; 5 - 6% bò thịt; 5 - 7% heo… 
 
VŨ VĂN
,
.