Theo dõi chặt chẽ sinh vật gây hại cây trồng
Cập nhật lúc 08:39, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đang khuyến cáo nông dân theo dõi chặt chẽ các loài sinh vật gây hại cây trồng, áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả hơn. 
 
Cụ thể, với cây cà phê cần thường xuyên phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại, đồng thời sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl (Supertac 500EC, Victory 585EC) để phòng trừ bọ xít muỗi cư trú. 
 
Cây rau họ cà áp dụng biện pháp bón phân cân đối, chăm sóc trong nhà kính, nhà lưới để chống chịu sâu bệnh; thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng bẫy vàng và sử dụng thuốc có hoạt chất Citrus oil, Dinotefuran, Thiamethoxam,  Oxymatrine. Đặc biệt, hạn chế trồng các giống hoa cúc nhiễm nặng bệnh đốm héo như cúc đóa, kim cương trắng.
 
Riêng bệnh thán thư trên cây điều, nông dân phải tiêu hủy những cành lá bị nhiễm; đồng thời sử dụng một số loại thuốc phòng trừ như: Copper Hydroxide  (DuPontTM Kocide 46.1WG); Difenoconazole (Score 250EC); Citrus oil (MAP Green 6SL); Hexaconazole (Tungvil 5SC, Callihex 5SC).
 
VŨ VĂN
,
.